Tom tar tempen!

De fleste prosjekter opplever en fase med usikkerhet. Mange ganger kan dette løses med litt hjelp fra en utenforstående!

Vi har hatt et viktig og spennende møte med Tom Mauno. Vi snakket først om hvordan prosessen hadde vært underveis og hvordan vi så på prosjektets nå i sin helhet. Tom ga oss gode tilbakemeldinger med spennende tanker som ga oss et litt annet synspunkt på oppgaven.

Vi har over lengre tid fokusert på å kartlegge eiendommens kriterier, og byens behov for å underbygge konseptene med realisme. Dette gjorde at handlingsrommet ble veldig lite. Dette løste seg, da Tom kom med forslaget om å utfordre kriteriene og behovene, slik at det ble lettere å se løsninger. Dette gjorde av vi fikk et nytt perspektiv, der vi stiller kritikk til kriteriene, istedenfor å følge alle føringer til punkt og prikke.

Tom jobber i dag som tjenesteutvikler i Fredrikstad kommune og har bakgrunn fra innovasjon og prosjektledelse. Vi vil takke Tom for tiden og hans utrolige engasjement og kloke hode!

Hva er egentlig konseptutvikling?

Konseptutvikling, prosjektutvikling… kjært barn har mange navn.

Spørsmålet er – hvor starter vi? Og hvilken betydning har forarbeidet? Kort sagt handler konseptutvikling om å utvikle en løsning på et behov. Dette er for å unngå en fremtidig uønsket tilstand. Ideen er illustrert ganske enkelt i bildet over.

Dette danner et grunnlag for hvordan vi arbeider med konseptutvikling på eiendommen til isegran eiendom. Vi har forsøkt å fokusere på samfunnsnyttige behov. Videre vil vi oppdatere med spennende mennesker vi har pratet med underveis for å få forskjellige synspunkter på hva behovene til Fredrikstad er.